πατερικά

Atunci se măreşte numele păcii, cînd nu ne vom împotrivi părerilor Sfinţilor, nici nu vom făptui împotriva hotarelor acelora. (Sf.Chiril cel Mare)

Sf.Teodor Studitul: Sfintele Scripturi trebuiesc ascultate cu mare luare aminte şi cu înţelegere

Fraţilor şi părinţilor, toţi oamenii au ochi şi urechi, dar nu toţi au vederea şi auzirea, ci numai unii au urechea bine ascultătoare şi ochiul bine văzător. Pentru aceea şi Domnul a zis în Evanghelie: „Cel ce are urechi de auzit, să audă”. Iar despre cei ce nu aud, zice proorocul: „Le-a dat lor (Duhul umilinţii) ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă”.

De aceea cînd citim din sfinfele Scripturi trebuie să ascultăm cu înţelegere, nu oricum se va întîmpla, pentru ca să nu cădem sub urgia lui Dumnezeu. Dar mai vîrtos să putem zice, după cum este scris: „învăţătura Domnului îmi deschide urechile„, căci cela ce ascultă cu luare aminte, acela înţelege psalmul lui David: „Bucuraţi-vă drepţi în Domnul”, adică numai în Domnul să ne fie bucuria, nu întru cele zadarnice.

Că toate lucrurile acestei vieţi sunt umbră şi trec, nu rămîn. Şi toate să le socotim drept nimic, ca să cîştigăm pe Hristos, precum auzim pe Domnul zicînd către ucenicii Lui: „Nu vă voi lăsa pe voi săraci, că iarăşi vin la voi peste puţin şi lumea nu Mă va vedea, dar voi Mă veţi vedea, căci Eu petrec întru voi şi voi întru Mine”. Şi iarăşi zice: „Eu sunt via cea adevărată şi voi viţele”. De asemenea: „Voi sunteţi prietenii Mei, (de veţi face cîte vă poruncesc) şi încă de acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face Domnul său, ci vă numesc prieteni, căci toate cîte am auzit de la Tatăl Meu am spus vouă”. Şi încă: „Vouă, ucenicii Mei care aţi petrecut cu Mine în ispitele Mele, vă voi da lege veşnică, pentru ca pururea să vă desfătaţi în împărăţia Mea”.

Acestea şi altele asemenea auzim despre omul cel iubitor de Dumnezeu, care nu numai se bucură cu nespusă veselie, ci primeşte să şi moară în orice zi pentru dragostea lui Hristos. Aşa au vieţuit toţi sfinţii şi acest fel de dragoste au arătat către Dumnezeu. De aceea proorocul Ieremia zice: „Eu nu m-am nevoit ca să urmez Ţie, Dumnezeul meu”, iar David zicea: „Ce vom răsplăti Domnului pentru toate cîte ne-a dat nouă”. De asemenea zice: „Că nouă este dat de la Dumnezeu nu numai să purtăm numele lui pentru Hristos, ci să şi credem într-însul şi să pătimim pentru Dînsul”. Aşijderea şi Apostolii se bucurau şi ziceau, că de mare dar s-au învrednicit, ca să fie bătuţi şi necinstiţi pentru numele lui Hristos. Asemenea şi fiecare din sfinţi tot aşa ziceau şi arătau dragostea ce aveau către Hristos.

Deci şi noi, fraţilor, să fim ascultători, cu luare aminte la sfintele Scripturi şi să iubim pe Cel ce ne-a iubit, mulţumind lui Dumnezeu totdeauna pentru toate bunătăţile ce ne-a făcut; şi pentru că bine a voit din început să ne miluiască pe noi cu acest sfînt cin, spre mîntuire şi sfinţenie, şi ne-a dăruit drept măritoarea credinţă, să-l cinstim, să ne închinăm Lui şi să nu umblăm în înşelăciune. Mulţi s-au amăgit cu vicleşugul oamenilor, s-au abătut de la calea dreptăţii şi au căzut în prăpăstiile pierzării. Acum flămînzesc şi însetoşează, nu de pîine, nici de apă, ci de setea şi de foamea lipsei cuvîntului Domnului, precum zice Sfînta Scriptură. Iar nouă, creştinilor, ni s-a pus masă plină cu tot felul de bucate alese, adică învăţătura sfinţilor, şi uneori auzim o citire, alteori alta, îndulcindu-ne cu învăţătura lor şi cu povestiri aurite din sfintele şi dumnezeieştile Scripturi ne desfătăm sufletul.

Bine este să zicem cu Apostolul, că de vreme ce Dumnezeu este cu noi şi pentru mîntuirea noastră pe Însuşi unul născut Fiul Său L-a dat spre moarte pentru lume, ne va adăuga şi celelalte toate bunătăţi. Şi dacă Dumnezeu pe cei aleşi ai Săi i-a îndreptat prin moarte şi prin învierea Sa din morţi şi prin şederea de-a dreapta a Fiului Său, cine poate să-i osîndească? Căci El mijloceşte către Dumnezeu şi Tatăl pentru iubiţii Săi şi El va să judece toată lumea; El să ne învrednicească de împărăţia cerurilor, că Lui I se cuvine toată slava în vecii vecilor. Amin.

citiţi şi:

Cuv.Serafim Rose: Sfinţii Părinţi – călăuza sigură spre adevăratul Creştinism

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: