πατερικά

Atunci se măreşte numele păcii, cînd nu ne vom împotrivi părerilor Sfinţilor, nici nu vom făptui împotriva hotarelor acelora. (Sf.Chiril cel Mare)

Sf. Siluan Athonitul: Despre războiul duhovnicesc (II)

„Nu vă voi ascunde pentru ce dă Domnul harul său. Nu vreau să scriu multe, ci vă rog numai aceasta: iubiţi-vă unii pe alţii şi veţi vedea atunci mila Domnului. Să iubim pe fratele şi ne va iubi pe noi Domnul.

Nu gîndi, suflete, că Domnul te iubeşte, dacă te uiţi la cineva cu duşmănie. Mai degrabă te iubesc demonii, pentru că te-ai făcut slujitorul lor. Dar nu întîrzia. Pocăieşte-te şi cere de la Domnul puterea de a iubi pe fratele şi vei vedea atunci pace în sufletul tău.

Din toate puterile cereţi de la Domnul smerenie şi iubire frăţească, fiindcă pentru iubirea de frate dă Domnul harul său.

Fă această experienţă cu tine insuţi. Într-o zi cere de la Dumnezeu iubirea de frate, iar într-alta, trieşte fără iubire. Şi atunci, vei vedea deosebirea. Roadele duhovniceşti ale iubirii sunt vădite: pace şi bucurie în suflet, şi toţi oamenii vor fi pentru tine neamuri şi rude dragi şi vei vărsa lacrimi din belşug pentru aproapele şi pentru toată suflarea şi făptura.

Adeseori, pentru un singur salut, sufletul simte în el o schimbare binefăcătoare. Şi dimpotrivă, pentru singură privire duşmănoasă se pierde harul şi iubirea lui Dumnezeu. Atunci însă, căieşte-te degrabă ca pacea lui Dumnezeu să se întoarcă în sufletul tău.

Fericit sufletul care iubeşte pe Domnul şi care a fost învăţat de el smerenia. Domnul iubeşte sufletul smerit care nădăjduieşte cu tărie în Dumnezeu. În fiecare secundă, el simte mila lui, astfel încît dacă vorbeşte cu oamenii, el este absolut în Domnul cel iubit şi din îndelungata sa luptă cu vrăjmaşii, sufletul îngrădeşte înainte de toate smerenia şi nu lasă pe vrăjmaşi să ia de la el iubirea de fraţi.

Dacă vom iubi din toate puterile pe fratele şi vom smeri sufletul nostru, biruinţa va fi a noastră, pentru că Domnul dă harul său mai cu seamă pentru iubirea de frate.

Am avut experineţa Duhului Sfînt în desăvîrşirea ei, dar nu pot să-l am în mine. Vai mie, că în anii tinereţii mele am trăit rău şi nu am imitat oe acel sfît plăcut lui Dumnezeu, Simeon Stîlptnicul, din muntele minunat. Minunată este viaţa lui. Era de 7 ani cînd i s-a arătat Domnul şi el a ştiut de-ndată că este Domnul şi l-a întrebat: „Doamne, cum te-am mîniat?” Domnul a întins mîinele şi a zis: „Aşa mai mîniat, dar au însumi te-am ridicat. Tu însă, stăruie la mine în fiecare zi”.

Aşa trebuie să ne silim spre bine toată viaţa şi mai cu seamă să iertăm pe cei ce ne greşesc nouă. Şi atunci, Domnul nu-şi va aduce aminte nici el greşelile noastre şi ne va da Harul Duhului Sfînt.

Cînd eram în lume îmi plăcea să iert din suflet, şi iertam uşor şi mă rugam cu poftă pentru cei ce mă ocărau. Pe cînd am venit în mănăstire, pe cînd eram încă frate sub ascultare, am dobîndit mare har, şi el m-a învăţat să-i iubesc pe vrăjmaşi. Sfîntul Apostol Ioan Teologul spune că poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele, ci uşoare, dar ele sunt uşoare numai din iubire. Şi dacă nu este iubire, atunci totul e un chin.

De aceea, păziţi iubirea, nu o pierdeţi. Măcar că nu e cu putinţă să o aducem înapoi, iar aceasta numai cu multe lacrimi şi rugăciuni. Iar fără iubire, viaţa pe pămînt e un chin. Dar cine rămîne în rău, acela omoară sufletul, lucru de care să ne păzească pe noi Domnul.

Cînd sufletul pierde dintr-o pricină oarecare Harul pe care i l-a dat Domnul cercetîndu-l, se întristează puternic după el şi doreşte să-l dobîndească din nou. Cît îl roagă pe stăpînul, ziua şi noaptea, să se milostivească de el şi să reverse iarăşi peste el mila Lui.

Şi cine poate descrie suspinurile sau lacrămile sau plecările cuvintelor lui, şi mulţi, mulţi ani se chinuie sufletul căutînd harul pe care l-a gustat şi de care s-a îndulcit. Îndelung încearcă Domnul sufletul, să vadă dacă crede în El, iar sufletul, nevăzînd în El dulceaţa pe care a cunoscut-o, iarăşi însetează după el. Şi aşteaptă cu smerenie şi este atras nesăturat spre Domnul.”

(va urma)

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: