πατερικά

Atunci se măreşte numele păcii, cînd nu ne vom împotrivi părerilor Sfinţilor, nici nu vom făptui împotriva hotarelor acelora. (Sf.Chiril cel Mare)

Creştinii nu se cuvine să se lupte cu cei ce îndreaptă obiceiurile rele. Cu cine se aseamănă cei ce le stau împotrivă

Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul

Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul

Pentru aceea, dacă vreun creştin, cleric sau mirean, bărbat sau femeie, ar voi să născocească vreun nou şi rău obicei sau vreo născocire necuviincioasă creştinilor şi vătămătoare de suflet, sau în mîncări, sau altceva asemenea, păziţi-vă bine şi luaţi aminte, fraţii mei să nu-i urmeze nimenea dintre voi, sau să-i laude că a făcut bine; fiindcă şi voi acelaşi păcat veţi avea cu cel ce a născocit acel rău obicei şi deopotrivă vă veţi munci. Pentru aceasta, porunceşte Marele Vasile şi zice: „Că nu se cuvine să urmăm stricatelor înşelăciuni a celor mulţi şi să întărim pe cele rele prin împărtăşirea lucrului” (Hotăr., pe larg 40). Ce zic? Ba niciodată nu se cade să faceţi sau să imitaţi acel rău obicei şi reformă; ci din tot sufletul să-i urîţi şi să vă întoarceţi dinspre el. Aşa vă porunceşte dumnezeiescul Gură de Aur, zicînd: „Nu-mi spune mie obiceiul, pentru că de va fi lucru rău, niciodată să nu se facă; iar dacă nu este rău, să se facă totdeauna” (Omil. 12, la cea dintîi către Corinteni).

Iar de s-ar afla iarăşi vreun creştin temător de Dumnezeu, preot, sau mirean, bărbat sau femeie, care prihăneşte şi ceartă vreun obicei rău, şi caută în tot chipul să-l distrugă din temelie, pentru că vătăma şi munceşte sufletele creştinilor, păziţi-vă bine şi luaţi aminte, fraţii mei, să nu vă sculaţi asupra lui să-i faceţi vreun rău şi să-l clevetiţi cum că caută să strice acel vechi obicei pe care l-au păzit atîţia oameni, că de veţi face aşa, sunteţi asemenea cu evreii cei fără de lege şi ucigători de Dumnezeu, care mărturisind minciuni împotriva Sf. Întîi mucenic şi Arhidiacon Ştefan, îl învinuiau spunînd: „Ştefan a zis, că Iisus Nazarineanul vrea să strice obiceiurile pe care le-a predat Moise Evreilor”. Că l-am auzit pe el zicînd: „Că Iisus Nazarineanul acesta va strica locul acesta şi va schimba obiceiurile care ne-a dat nouă Moise” (Fapt. 6, 14).

Să zic ceva încă şi mai înfricoşat? Toţi cei care pîrăsc şi caută să facă rău omului celui ce voieşte să strice obiceiurile cele rele şi vătămătoare de suflet şi să întărească altele bune şi folositoare, unii ca aceştia sunt mai răi încă şi decît draci. Aceasta se dovedeşte din istoria spusă la Faptele Sf. Apostoli, care zice aşa: Era odată la Filipeni, apostolul Pavel cu apostolul Sila şi Timotei, propovăduind Evanghelia. Acolo se afla şi o slujnică a unui Elin ce avea duh pitonicesc, adică drac ghicitor, întîlnindu-se deci slujnica aceea cu Apostolii, cînd se duceau la rugăciune, mergea în urma lor şi striga: „Oamenii aceştia sunt robi Dumnezeului celui prea înalt şi vă vestesc vouă calea mîntuirei” (Fapt. 16, 17). Deci auzind-o Pavel, s-a milostivit şi a scos dracul dintr-însa. Dar stăpînii slujnicei aceleia văzînd că au pierdut cîştigul ce-l căpătau din ghiciturile ce le făcea dracul, prin slujnica lor, s-au sculat asupra lui Pavel şi a lui Sila, şi a celorlalţi Apostoli şi i-au dus în tîrg, dîndu-i ostaşilor şi zicînd: „Aceşti oameni tulbură cetatea noastră, Iudei fiind, şi vestesc obiceiuri care nu este slobod nouă a le primi, nici a le face, Romani fiind noi” (Fapte 16, 20).

Socotiţi, fraţilor! Dracii strigau că Apostolii vestesc calea mîntuirii, iar oamenii strigau că propovăduiesc alte obiceiuri noi. Pentru aceasta şi creştinii care grăiesc de rău pe oamenii ce caută să strice obiceiurile cele vechi şi rele şi să întemeieze altele bune şi sfinte, sunt mult mai răi şi decît dracii.

Dar voi, iubiţii mei fraţi, să nu vă asemănaţi cu aceşti oameni, adică cu stăpînii slujnicei vindecate, nici să vă arătaţi şi decît dracii mai învîrtoşaţi, ci mai ales lăudaţi prin cuvinte şi imitaţi cu lucrul pe oamenii cei ce se silesc şi se nevoiesc să strice obiceiurile cele vătămătoare de suflet, ce se ţin în locurile voastre şi să-i aveţi pe ei ca pe nişte făcători de bine şi binevoitori mîntuirii sufletelor voastre, ai vieţii şi pricinuitori veşnicilor bunătăţi. Ca prin lucrarea dimpreună a tuturor să se stingă din viaţa şi petrecerea creştinilor păgîneştile obiceiuri ce au stăpînit pînă acum. Să se sădească şi să crească copaci mari, înflorind cu timpul bunele şi folositoarele de suflet obiceiuri ale strămoşilor şi sfinţilor noştri creştini din vechime. Cu darul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava şi stăpînirea împreună cu Tatăl şi Sfîntul Duh, în vecii vecilor. Amin.

 Sf. Nicodim Aghioritul „Hristoitia. Bunul moral al creştinilor”, Ed. Egumeniţa, pg. 41-44

Reclame

Un răspuns la „Creştinii nu se cuvine să se lupte cu cei ce îndreaptă obiceiurile rele. Cu cine se aseamănă cei ce le stau împotrivă

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: