πατερικά

Atunci se măreşte numele păcii, cînd nu ne vom împotrivi părerilor Sfinţilor, nici nu vom făptui împotriva hotarelor acelora. (Sf.Chiril cel Mare)

Arhivă Categorii:r Necategorisit

Anunţ către cititori

Stimaţi cititori, vă înştiinţăm că de acum încolo site’ul nostru va trece pe alt domeniu: http://paterika.net/

Acesta va fi şi site’ul Frăţiei Ortodoxe Sf. Ignatie Briancianinov din Chişinău. Nădăjduim că veţi trage folos din următoarele articole pe care le vom publica, acestea fiind în continuare predominant alcătuite din cuvintele Sfinţilor Părinţi ai Bisericii.

Cu cereri de rugăciuni pentru membrii frăţiei, Doamne ajută!

Reclame

Cui îi foloseşte unitatea în minciună a creştinilor?

Cazanie la Tăierea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos

TaiereaImprejur2Domnul nostru Iisus Hristos, adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, petrece din veci cu Dum­nezeu Părintele Său şi n-are început, nici sfîrşit. Cînd a venit plinirea vremii, S’a născut din Sfînta Fecioară pentru izbăvirea oamenilor. Naşterea lui o a preamărit pre lume nu numai împăraţii şi toţi oamenii, ci şi îngerii. Pentru aceea cine va socoti bine şi acum, minunate lucruri va vedea, pre care a vrut Dumnezeu de le-a făcut întru această zi de astăzi, că Domnul Hristos nu S’a născut numai, ci S’a şi tăiat împrejur a opta zi, ca şi alţi prunci din semin­ţia jidovească. Sfinţia Sa, Care este dătător de lege, astăzi de bună voia Sa sarcina legei o a luat asupra Sa pentru noi, adică tăierea împrejur aceea ce a fost astăzi pre trupul Lui cel sfînt şi curat. Citește mai mult din acest articol