πατερικά

Atunci se măreşte numele păcii, cînd nu ne vom împotrivi părerilor Sfinţilor, nici nu vom făptui împotriva hotarelor acelora. (Sf.Chiril cel Mare)

Arhivă Categorii:r Sf.Andrei cel nebun pentru Hristos

Sf. Andrei cel nebun pentru Hristos: Pildă despre Sfînta Treime

Sf. Andrei cel nebun pentru Hristos

– Tatăl şi Fiul, în privinţa luminării, a judecăţii, a voinţei şi a firii, sînt Unul şi Acelaşi. Sînt exact ca cei doi ochi care reacţionează la impresii şi primesc lumina în acelaşi timp şi în acelaşi chip.

– Dar cum se află între Ei Duhul?

– Exact ca şi cei doi ochi care, printr-o privire comună, văd în acelaşi timp şi amîndoi deodată, acelaşi obiect.

Ceilalţi au ascultat şi au rămas impresionaţi.

– Dacă voiţi vă voi prezenta un exemplu mai practic. După cum dintîi, buzele şi limba lucrează împreună şi se ajută una pe alta pentru a alcătui cuvîntul, la fel se întîmplă şi cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul Sfînt. Tatăl este mintea, Fiul este cuvîntul, în timp ce Duhul Sfînt, Cel prea patrunzător şi fin este esenţa, transparenţa şi vederea, care sînt caracteristicile comune şi ale minţii, şi ale cuvîntului. Să explicam acestea şi în alt fel: Tatăl este soarele, Fiul este raza soarelui, în timp ce Duhul, Mîngîietorul, este strălucirea de foc. Observaţi şi admiraţi în acest Citește mai mult din acest articol

Reclame

Sf. Andrei cel nebun pentru Hristos: Ce este sufletul omului?

Sf. Andrei cel nebun pentru Hristos

Sufletul este totul pentru om. Am putea spune că este viaţa şi dumnezeul trupului nostru pămîntesc. Dumnezeu i-a dat acestuia posibilitatea de a-l însufleţi şi de a-l cîrmui, de a-l odihni şi de a-l încălzi cu căldură. Fără acesta, trupurile noastre ar fi lut, cenuşă şi praf.[…]

Firea omului este duhul înţelegător, uşor, foarte înţelept şi fin, foarte liniştit, dulce şi blînd, alcătuit cu har şi frumuseţe peste mădulare nevăzute, foarte cuviincioase şi foarte plăcute lui Dumnezeu şi cetelor sfinţilor îngeri.

La început, sufletele tuturor oamenilor strălucesc mai mult decît soarele. Însa cu cît înaintează în vîrstă, primesc înfăţişarea potrivită cu faptele lor. Sufletele celor virtuoşi nu au toate aceeaşi strălucire. Strălucirea depinde de cît de mult s-a străduit fiecare să se curăţească prin nevoinţa pentru virtute. Potrivit cu nevoinţa, se luminează şi sufletul. Cu cît rabdă cineva mai multe osteneli şi mîhniri pentru Domnul, cu atît urcă şi se apropie de El; şi cu cît se apropie de El, cu atît se luminează şi devine dumnezeu după har prin împărtăşirea de Duhul Sfînt. Citește mai mult din acest articol