πατερικά

Atunci se măreşte numele păcii, cînd nu ne vom împotrivi părerilor Sfinţilor, nici nu vom făptui împotriva hotarelor acelora. (Sf.Chiril cel Mare)

Arhivă Categorii:r Cuv.Neofit Cavsocalviţiu

Fragment din cartea Înfruntarea jidovilor, scrisă de ieromonahul Neofit (1803)

Întrebarea întîi

Dumnezeu Tatăl Însuşi zice către Avraam: „Şi voi pune legătura Mea semnul tăierii împrejur, întru tine şi întru seminţia ta după tine, să fie legătură pînă în veci” (Facere 17;60,13). Adică pînă la sfrîşitul lumii. Şi Hristos al vostru zice că El n-a venit să strice Legea; pentru ce dar voi, creştinii, nu păziţi tăierea împrejur şi stricaţi legea lui Moise?

Răspuns

Ascultă, o jidovule, bine a zis Moise de voi: „Şi n-a dat Domnul Dumnezeu vouă inimă să ştiţi, nici ochi să vedeţi, nici urechi să auziţi, pînă în ziua de astăzi” (Deuteronom 29,43). Şi adevărat numai simţirile trupeşti le aveţi, dar cu cele duhovniceşti sunteţi morţi. Cum zice Isaia (65,15): „Şi pe tine te va omorî Domnul Dumnezeu”.

Cum nu ai tu, hahamule, atîta înţelegere, dacă cuvîntul „pînă în veci” tu îl tîlcuieşti „pînă în sfîrşitul lumii”?

Iar unde zice David: „În toate zilele bine Te vor cuvînta şi vor lăuda numele Tău în veac; şi în veacul veacului” (Psalmul 144,2).

Iar Sirah zice: „Bine să cuvînteze tot truul numele cel sfînt al Lui în veac şi în veacul veacului” (Sirah 2,22)

Pînă cînd dar se înţeleg acele trei veacuri, dacă un veac se înţelege pînă la sfîrşitul lumii?

Arătat este că cuvîntul singur „în veac” nu înseamnă „pînă la sfîrşitul lumii”, ci pînă la o vreme îndelungată. Şi cuvîntul „în veac şi în veacul veacului” este mai îndelungat, sau poate că pînă la sfîrşitul lumii, cum puţin mai jos voi scrie pe larg.

Să vedem la cartea a doua a lui Moise unde învaţă Moise pe jidovi dreptăţile: „De vei cumpăra un rob jidov, şase ani să slujească ţie. Iar în al şaptelea an să iasă slobod; de va veni singur fără de muiere, singur să iasă, iar de va veni cu muiere, cu muiere să iasă, iar de-i va da lui stăpînul muiere şi va naşte copii, muierea cu copii să rămînă la stăpînul său şi el singur să meargă slobod. Citește mai mult din acest articol

Reclame