πατερικά

Atunci se măreşte numele păcii, cînd nu ne vom împotrivi părerilor Sfinţilor, nici nu vom făptui împotriva hotarelor acelora. (Sf.Chiril cel Mare)

Arhivă Categorii:r Sf.Siluan Athonitul

Sf. Siluan Athonitul: Despre războiul duhovnicesc (II)

„Nu vă voi ascunde pentru ce dă Domnul harul său. Nu vreau să scriu multe, ci vă rog numai aceasta: iubiţi-vă unii pe alţii şi veţi vedea atunci mila Domnului. Să iubim pe fratele şi ne va iubi pe noi Domnul.

Nu gîndi, suflete, că Domnul te iubeşte, dacă te uiţi la cineva cu duşmănie. Mai degrabă te iubesc demonii, pentru că te-ai făcut slujitorul lor. Dar nu întîrzia. Pocăieşte-te şi cere de la Domnul puterea de a iubi pe fratele şi vei vedea atunci pace în sufletul tău.

Din toate puterile cereţi de la Domnul smerenie şi iubire frăţească, fiindcă pentru iubirea de frate dă Domnul harul său.

Fă această experienţă cu tine insuţi. Într-o zi cere de la Dumnezeu iubirea de frate, iar într-alta, trieşte fără iubire. Şi atunci, vei vedea deosebirea. Roadele duhovniceşti ale iubirii sunt vădite: pace şi bucurie în suflet, şi toţi oamenii vor fi pentru tine neamuri şi rude dragi şi vei vărsa lacrimi din Citește mai mult din acest articol

Reclame

Sf. Siluan Athonitul: Despre războiul duhovnicesc

Toţi cei ce au urmat Domnului nostru Iisus Hristos, duc un război duhovnicesc. Acest război, l-au învăţat sfinţii printr-o îndelungată experienţă de la harul Duhului Sfînt.

Duhul Sfînt îi povăţuia, îi lumina şi le dădea puterea de a birui pe vrăjmaşi, dar fără Duhul Sfînt, sufletul nu poate nici măcar să înceapă acest război, pentru că nu ştie şi nu înţelege cine şi unde sunt vrăjmaşii lui.

Fericiţi suntem noi, creştinii ortodocşi, pentru că trăim sub mila lui Dumnezeu. Ne este uşor să ducem acest război. Domnului, i-a fost milă de noi şi ne-a dat pe Duhul Sfînt, care viază în Biserica noastră. Un singur lucru mă întristează: că nu toţi oamenii cunosc pe Dumnezeu şi cît de mult ne iubeşte.

Această iubire se face simţită în sufletul celui ce se roagă, iar Duhul Sfînt dă Citește mai mult din acest articol